Partnerský program škôl

Vitajte!

Meno
Email
Celý názov školy, ktorú zastupujete

Vaše celé meno

Vaša pozícia v škole

Koľko žiakov má vaša škola?

Aké sú 3 najdôležitejšie ciele pre vašu školu?

Aké sú vaše 3 najväčšie výzvy týkajúce sa vzdelávania pre vašu školu?

Ako vyzerá ideálny študent vašej školy? Aké vlastnosti ho/ju charakterizujú?

Čo chýba vášmu skutočnému priemernému študentovi v porovnaní s vaším ideálnym študentom, ktorého ste opísali v predchádzajúcej otázke?

O koľko by ste potrebovali zlepšiť aktuálne výsledky vašich študentov, aby ste s nimi boli spokojní?

Ak bude vaša žiadosť do Partnerského programu škôl schválená, ako rýchlo ste pripravení začať spolupracovať?

Ďakujeme.