Obchodní podmínky Relaxiana

Obchodní podmínky Relaxiana

Obchodní podmínky Relaxiana

Relaxiana 1.0 Včetně obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) vydaného Evropskou unií. Následuje výňatek z Obchodních podmínek:

I. Základy

Tyto obchodní podmínky platí pro běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím – Mgr. Mario Béky, Hráz 83, 976 57 Michalová, Slovensko. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit před uskutečněním objednávky.

Oficiální webová stránka

www.relaxiana.eu – všechny podrobnosti jsou popsány níže v části II. Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) a zásady ochrany osobních údajů. Prodejce Mgr. Mario Béky, registrovaný DIČ: 1081122779, prostřednictvím Daňového úřadu Banská Bystrica, Slovensko (dále jen prodávající). Prodávající prodává vyrobené produkty prostřednictvím oficiální stránky www.relaxiana.eu. Kupující Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel/podnikatel (dále jen kupující), který zakoupil/zaplatil produkt.

II. Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) a zásady ochrany osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou důvěrné. Naše webová stránka je používá k plnění smlouvy s kupujícím. Nezveřejňujeme žádným jiným způsobem poskytovaným třetí stranou a podobně. S výjimkou situace související s distribucí nebo platebním převodem týkajícím se objednaného zboží (uveďte jméno, emailovou adresu a adresu doručování a případně i telefonní číslo). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem plnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákony České republiky o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zásady používání souborů cookie

Naše webová stránka používá soubory cookie, stejně jako téměř všechny webové stránky, abychom vám pomohli poskytnout co nejlepší zážitek. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního telefonu při prohlížení webových stránek. Obchodní podmínky Relaxiana 1.0 jsou platné od 16. listopadu 2023. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění. Celé znění obchodních podmínek si můžete přečíst zde.