Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky Relaxiana 1.0 Vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) vydaného Európskou úniou.

Nasleduje výňatok z Obchodných podmienok:

I. Základy

Tieto obchodné podmienky platia pre bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim – Mgr. Mario Béky, Hrádza 83, 976 57 Michalová, Slovensko. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť pred uskutočnením objednávky.

Oficiálna webová stránka

www.relaxiana.eu – všetky podrobnosti sú popísané nižšie v časti II. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a zásady ochrany osobných údajov.

Predajca (tvorca, majiteľ) Mgr. Mario Béky, registrovaný DIČ: 1081122779, prostredníctvom Daňového úradu Banská Bystrica, Slovensko (ďalej len predávajúci). Predávajúci predáva vyrobené produkty prostredníctvom oficiálnej stránky www.relaxiana.eu.

Kupujúci Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ/podnikateľ (ďalej len kupujúci), ktorý zakúpil/zaplatil produkt.

II. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a zásady ochrany osobných údajov

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Naša webová stránka ich používa na plnenie zmluvy s kupujúcim. Nezverejňujeme žiadnym iným spôsobom poskytovaným treťou stranou a podobne. S výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou alebo platobným prevodom týkajúcim sa objednaného tovaru (uveďte meno, emailovú adresu a adresu doručovania a prípadne aj telefónne číslo). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom plnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonmi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Zásady používania súborov cookie

Naša webová stránka používa súbory cookie, rovnako ako takmer všetky webové stránky, aby sme vám pomohli poskytnúť čo najlepší zážitok. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača alebo mobilného telefónu pri prehliadaní webových stránok Obchodné podmienky Relaxiana 1.0 sú platné od 16. novembra 2023. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Celé znenie obchodných podmienok si môžete prečítať tu.